Hotel Restaurant Dodona
Dodona, hotel, restaurant, qendër skijimi, Menu të pasur tradicionale, pjekje qingji në menyrë unike.
Bajgorë
Mitrovicë
044198132 049198132
hoteldodona@gmail.com
Lokacioni në hartë