Metaliku

Projektojmë, prodhojmë dhe montojmë të gjitha elementet dhe gypat e ventilimit me të gjitha pjesët përcjellëse në diametrat ekzistues.

Po ashtu kompania e Metalikut me përvojë 50 vjeçare në lëminë e llamarines kryen punët e mbulojës së kulmave me llamarinë të brinjëzuar, rrafshët, sandwich panel etj.

Gama e gjerë e veprimtarive që Metaliku gjatë viteve ka punuar është edhe izolimi i gypave të ngrohjeve termike, oxhaqe të ngrohjes etj.

Rr. Asllan Biçeci, Ferizaj

Ferizaj

+38344232022
+38344272004
+38344631787

metaliku_ferizaj@hotmail.com

Kontakto direkt biznesin në: