Zinkunie-KS

Ndërto me produkte nga Zinkunie për imazh dhe qëndrueshmëri. Materiale dhe elemente kulluse nga: Titanium Zinku, Bakri, Plumbi, Inoksi dhe Alumini. Termo dhe hidroizolime nga Zinkunie dhe të gjitha pjesët tjera përcjellëse.

Rr. Tranzitit pn. Parku Industrial Holandez

Prizren

+38349773070 

+38349150249

info@zinkunie-ks.com

http://www.zinkunie-ks.com
Lokacioni në hartë