Mund të abonohen bizneset nga secila veprimtari, që dëshirojnë ti prezentojnë produktet apo shërbimet në platformën www.kukur.me.
Pas abonimit çdo biznes do të prezentohet edhe në rrjetet sociale, në faqet tona zyrtare. Individet nuk mun të abonohen në platformen www.kukur.me

Kukur.me është platformë për bizneset Kosovare. Ku edhe Kur me ble konsumatori?, E themeluar veçanërisht për të qenë afër konsumatorit dhe urëlidhëse me bizneset, për të prezentuar risitë në tregun kosovar, dhe shumë e rendësishme për konsumatorin përcjellë dhe prezenton zbritjet, javore, mujore apo vjetore nga bizneset kosovare, Gjithashtu hapësirë e veçantë ju kushtohet, prodhimeve vendore, menyve ushqimore të restauranteve.
Platforma www.kukur.me fuksionimin e saj e ka filluar në vitin 2014, pë rgjat kë tyre viteve ne kemi bashkpunim të vazhdueshë m me mbi 6000 biznese në të gjithe Kosoven. Pë rgjatë një viti me mbi 3.5 milion viztor në Platformë.