Mund të abonohen bizneset nga secila veprimtari, që dëshirojnë t'i prezentojnë produktet apo shërbimet në platformën www.kukur.me.
Pas abonimit çdo biznes do të prezentohet edhe në rrjetet sociale, në faqet tona zyrtare. Individet nuk mund të abonohen në platformen www.kukur.me

Kukur.me është platformë për bizneset Kosovare. Ku edhe Kur me ble konsumatori?, E themeluar veçanërisht për të qenë afër konsumatorit dhe urëlidhëse me bizneset, për të prezentuar risitë në tregun kosovar, dhe shumë e rendësishme për konsumatorin përcjellë dhe prezenton zbritjet, javore, mujore apo vjetore nga bizneset kosovare. Gjithashtu hapësirë e veçantë ju kushtohet, prodhimeve vendore, mënyve ushqimore të restauranteve.
Platforma www.kukur.me fuksionimin e saj e ka filluar në vitin 2014, përgjatë këtyre viteve ne kemi bashkëpunim të vazhdueshëm me mbi 6000 biznese në të gjithë Kosovën. Përgjatë një viti me mbi 3.5 milion vizitorë në Platformë.