Auto Servis Potera

Auto Servis Potera – Bën servisimin e të gjtha auto mjeteve VW, mbushje të klimave , mirëmbajtjen dhe regllazhë. Po ashtu bëjmë edhe çmontimin e të gjithave veturave VW.

Magjistrale Prishtinë – Ferizaj, (Llapnasellë),
Magjistrale Prishtinë – Podujevë,  (Bardhosh)

Prishtinë

044169468
038606700

autoservispotera@hotmail.com

Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë