Qendra Estetike Italiane

Spa, Beauty & Personal Care

Rr. Garibaldi hyrja 15 nr 6 kati i dytë mbi Parfois

Prishtinë

+383 44 458 539 

info@qeiprishtina.com

http://www.qeiprishtina.com/
Lokacioni në hartë