Banja e Kllokotit

Qendra e rehabilitimit ofron këto shërbime. Kineziterapia Parafinë - Peloidoterapia Elektroterapia Laseroterapia Magnetoterapia Hidroterapia

Banja e Kllokotit, 61050 Kllokot,

Viti

+383 44 935 935 +383 45 935 935+383 280 385 041 +383 280 385 001 +383 280 385 355 

info@banjakllokotit.com

http://www.banjakllokotit.com
Lokacioni në hartë