Kroana Transport Logistics Spedition

Inovacionet e kompanisë tonë sjellin efektvitetin në biznesin tuaj.

Shërbimi për transportin ndërkombëtar, nga gjithë Europa për destinacionin e kërkuar dhe të gjitha shërbimet doganore brenda në Kosovë si dhe jashtë vendit. Transporti nga Azia për mes linjave detare me të cilat operojmë deri në portet e Durrësit, Selanikut na bëjnë të jemi me afër me tregjet Aziatike.

-Transporti tokësor përfshin të gjitha transportet  nga Europa, transport me kamion të plotë,parcialdhe special.

-Transporti detar bëhët me kontenjer përmes linjave detare me të cilat kompania jonë operon deri në portet sipas kërkeses tuaj në portin e Durrësit, Selanikut.

-Transporti special përfshin dergesat tuaja të cilat janë me dimensione jo standarde më të mëdha dhe nuk mund të transportohen me kamion të standardizuar ku kërkohet që kamionët të jenë me plato speciale.

-AGJENSION DOGANOR

Agjensioni ynë doganor ofron shërbimet e doganimit dhe zh’doganimit të mallërave në të gjitha pikat doganore në Kosovë, si dhe me përfaqësitë tona që i posedojme në Gjermani dhe Slloveni.

Për të gjithë bashkëpuntorët tanë ofrojmë edhe konsulenca  për mbarëvajtjen e procesit nga paraqitja e kërkesës për shërbim të transportit, doganim nga shteti ku kryhet importi, pastaj zh’doganimi në Kosovë deri tek destinacioni i fundit.

-Magazinimi i mallërave përfshinë deponimin e mallit në depo doganore derisa të përfundojnë të gjitha proceduarat e zh’doganimit të mallërave .

Terminali Doganr 3.

Fushë Kosovë

+38349123688

+38349123699

kroana­_transport@kroana.com

kroana­_shpedicion@kroana.com

https://kroana.com/
Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë