Rikon N.T.SH

RIKON KS është përfaqsues për Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi, i produkteve Ricoh i cili furnizon me linje të gjerë të fotokopjuesve, printerëve, skanerëve, faksave dhe projektorëve të cilat janë në hap me kohën e teknologjisë së re. Ne kemi pajisje për të siguruar zgjidhje për çdo lloj kërkese dhe i përshtatemi çdo lloj buxheti. Në teknologji digjitale, fotokopjuesit tani janë multi-funksional me aftësinë për shtyp, skan dhe faks. Fotokopjuesi Ricoh dhe paisjet multi-funksional janë ndërtuar për të trajtuar të gjitha kërkesat e zyrës tuaj.

Rr. Azem Jashanica, Nr.25

Prishtinë

043600111 044600111 038604070

info@rikon-ks.com

http://www.rikon-ks.com/
Lokacioni në hartë