EN&RRO

Kompania ndërtimore
“EN & RRO" L.L.C“ udhëhiqet nga i.d.n Fatmir (Emin) KRASNIQI.

Veprimtaria ndërtimore e kompanis tone lidhet me të gjitha fazat e punimeve në ndërtim si psh:
1.Projektim
2.Ndërtim
3.Mbikqyrje
Në mesin e shumë projekteve të realizuara qofshin ato në lëmin e ndërtimit të banimit individual apo edhe atyre kolektive një pozitë të rëndësishme zë edhe ndërtimi i objekteve fetare si psh ndërtimi i xhamijave, minareve si dhe kupollave. Në kuadër të këti përshkrimi i keni të paraqitur me anën vizuele edhe disa nga punët tona të përfunduara

Rr. Shefeqet Igrishta B11 A 8/2.1, Prishtinë

Prishtinë

+38349428213

krasniqifatmir@hotmail.com

Kontakto direkt biznesin në: