Aconcrete sh.p.k

Punojmë dysheme industriale me ferobeton dhe shtampime betoni.

Rr. Nikit Dardani

Prishtinë

+38344501646

aconcretshpk@outlook.com

http://www.aconcretshpk-ks.com/
Kontakto direkt biznesin në: