Dafi Company SHPK

Fabrika e Betonit "DAFI COMPANY" - Sojevë Merret me prodhimin e betonit të kualitetit të ndryshëm (C25/30) (C35-40) (C45/50) Varsisht nga porosia juaj. Beton i Kualitetit të Lartë..

Rr. "Joe Beau Biden" – Sojevë

Ferizaj

+38344242060
+38348242060
+38344617788

daficom.office@gmail.com

http://daficompany.com
Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë