Toni Beton

Toni Company sh.p.k. tani është kompani e cila merret ekskluzivisht me prodhimin, transportin dhe pompimin e betonit të gatshëm të klasave: C20/25, C25/30, C30/37, etj.

Rr. "Joe Beau Biden" – Sojevë 

Ferizaj

044600117

049400082 

tonicompany50@gmail.com

http://www.toni-company.com/
Lokacioni në hartë