Art Aluminium

Art Aluminium & Arba Aksesories ka filluar veprimtarinë e saj në vitin 2010, në zonën industriale në Fushë Kosovë – Prishtinë. Ajo është e ndërtuar në sipërfaqe prej 15000m², ku në një zonë te mbyllur prej 5500m², janë vendosur 8copë Super Corona Liga pistoleta te cilat punojne me ndihmen e kompjuterit robot. Kërkesat e klientit të jenë në plan të parë. Vizioni ynë: – Të respektojmë, mjedisin, natyrën dhe shoqërinë. – Komunikim i vazhdueshëm, dhe mbështetje e burimeve njerëzore, për të ndihmuar dhe zhvilluar krijimtarinë e tyre. – Përdorimi me efikasitet i të gjitha burimeve. – Klientët tanë dhe furnizuesit të punojnë me një ndjenjë të planeve të integritetit.

Rr. "Shefki Kuleta", Nr.1

Fushë Kosovë

038748640 044778803 049115765

info@artaluminium.com

https://artaluminium.com/
Lokacioni në hartë