Megaplast Group

Megaplast Group është kompani prodhuese vendore e cila prodhon folie të zezë me gunga për fiksimin e gypin në dysheme me cilësi shumë të lartë. Duke qenë se teknologjia e zgjedhur është me origjinë evropiane, produktet janë të cilësisë së lartë në përputhje me standardet evropiane.


   Specifikat e produktit:


- Vendosje e thjeshtë dhe e shpejtë

- Shpërndarje të barabartë të nxehtësisë

- Kosto më të ulëta për ngrohje 6-12%

- Qarkullim më i vogël i pluhurit për shkak të lëvizjes së ngadalët të ajrit.

Rruga Richard Hollbruk, Veternik,

Prishtinë

+383 45 114 118

megaplastgroup.ks@gmail.com

https://megaplastgroup-ks.com/
Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë