Megaterm

Megaterm është distributor i autorizuar i Vaillant për Kosovë. Poashtu, është e njohur si një kompani udhëheqëse në rajonin e Ballkanit në aplikimin e energjisë së ripërtritshme për ngrohje, ftohje dhe ujë sanitar. 


Shërbimet:


- Ngrohje qëndrore
- Sisteme gjeotermale
- Sisteme solare
- Klimatizim
- Projektim
- Këshilla profesionale.Rruga Richard Hollbruk, Veternik, 

Prishtinë

+383 45 191 001

info@megaterm-ks.com

http://megaterm-ks.com/
Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë