Ordinancë Specialistike Psikologjike - Hosanna

Mr.sc. Marija Culaj – Psikologe Klinike,
Bënë këto shërbime: Psihoterapi, Dokument për pension invalidor, Dokument për bashkim familjarë, Dokument për adaptim të fëmijëve, Depresion, Stres, Ankth, Panik, Urinim i fërmijëve në shtrat (Fëmijët me nevojat e veçanta – Autizmi), Këshilla psikologjike, Probleme familjare, Testim psikologjik të fëmijëve për regjistrim në klasë të parë, Testim IQ, Testim diagnostic, Fëmijët me Autizëm.

Rr. "Qemajl Bala", Kati përdhesë H1/5 nr.1
Te Shkolla "Ismail Qemajli"

Prishtinë

044233157

psikologu@gmail.com

Kontakto direkt biznesin në: