Spark

Fabrika “Spark” e cila gjendet në Fushë Kosovë bënë prodhimin e jaknëve, bluzave, maicave etj. Fabrika në fillim ka punësaur 30 punëtore, dhe kjo shifër me kalimin e kohës është rritur.

“Spark” me prodhim kryesisht të orientuar për Kosovë, por dhe jashtë sajë, synon të bëhet qendër e industrisë tekstile në Kosovë dhe jo vetëm.

Fabrika kosovare do të bashkëpunojë me klientë ndërkombëtarë.

Produkti është i pranishëm në 75% të qendrave kryesore në Kosovë, produktët tona klienti kosovarë i gjenë në të gjitha pikat ku shitën rrobat me një çmimë të arsyeshëm.

Rr. "Hashim Hajdini"

Fushë Kosovë

+38344374887; +38345280260

info@spark-ks.com

https://spark-ks.com
Lokacioni në hartë