Jehona n.t.sh.
Materiale të ndryshme për ndërtim. *Çemento Titan Shkup *Çemento Sharrcem *Çemento Antea Shqipëri *Hekur *Knauf Diber *Çemento te bardhë Greqi *Tjegulla Tondach Kroaci *Tjegulla Tondach Kanjizha *Blloka Landovicë *Blloka Ëiner Berger (bullgar)
1. Magjistralja Kaçanik - Ferizaj 2. Rr. "Rexhep Bislimi" - Ferizaj
Kaçanik
044111498 044462045 044180040 049180040
jehonashpedd@gmail.com