Inter Steel

Fabrika për prodhimin e gypave të metalit.

Lagje Arbëria

Prishtinë

+383 38 245 225

+383 44 189 861 

http://www.intersteel-ks.com/
Lokacioni në hartë