MUJA

MUJA është kompani prodhuese e cila merret me prodhimin e produkteve të metalit, prodhon ormana për nxemje qëndrore, për dosje, për rroba pune, për rrymë, për njesor, kabina për trafo të blindave me standard që kërkon tregu jonë. Konstruksione metali sipas porosisë, bënë prerje, shtancim sipas porosisë dhe lakimin me sistem kompjuterik CNC. MUJA shet pjesë këmbimi për të gjitha llojet e eskavatorëve që importohen direkt nga prodhuesit. Gjithashtu merret me furnizimin dhe shitjen të gjitha pjesëve të eskavatorëve të importuara drejperdrejt nga firmat prodhuese; Itali, Zvicer, Gjermani dhe prej vendeve të tjera.

Objekti nr 1 Objekti 1.Magjitralja Prishtinë-Lipjan (në hyjre, dalje tëautostradës)
Objekti nr 2 Fshati Duraj- Kacanik

Prishtinë

044960749, 044130299

info@muja-ks.com

http://muja-ks.com/
Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë