Ejona

Subjekti afarist “Ejona” është themeluar me të njëjtin emër në vitin 1990 me seli në Pejë.
Ejona është ndërmarrje e specializuar për Projektimin, montimin dhe servisimin e
• Ashensorëve (Lifta) për të gjitha llojet e objekteve.
• Shkallëve lëvizëse – ESKALATORË
• Ngrohje të të gjitha llojeve,
• Ventilimit, klimatizimit dhe hepa filterave.
• Ujësjellësit, kanalizimit, nyjeve sanitare dhe keramikës.
• Pasqyrave solare, hidrantave dhe sprinklerave.
• Nxemjes qëndrore
• Rrjetit elektrik. 

• Sisteme kundër zjarrit.

Magjistralja Pejë-Prishtinë, Zahaq

Pejë

+38349137987

+38344137987

info@ejona.com

https://ejona.com/
Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë