Interalumin

Dritare

Propozime ideale për zgjidhje dhe kosto shumë të ulët.

Fasada

Sandarde të larta të gjitha tregjeve më të avancuara.

Sisteme rrëshqitëse

Sisteme dhe zgjidhje perfekte për tregjet më të kërkuara.

Rr. Beteja e Loxhës pn

Pejë

+38349855767

+38349136488

info@interalumin-ks.com

http://interalumin-ks.com/
Kontakto direkt biznesin në: