Çeta General Invest Group

Çeta General Invest Group ofron këto shërbime: 

- Projektim, ndërtim i lartë dhe i ulët.

- Shitje e banesave dhe lokaleve afariste.

- Prodhim të betonit.

- Prodhim të dyerve dhe dritareve nga PVC

Rr. "Nëna Terezë" nr. 158, Fushë Kosovë.

Rr. "Madeleine Albrigt" nr. 21, Pejë

Pejë

+38345101003

+38349156280

+38344138988 - Prodhimi i betonit.

https://ceta-gig.com/
Kontakto direkt biznesin në:
Lokacioni në hartë