Koha Term

 Koha-term ofron kamina me kapacitete dhe specifika të ndryshme, Kamina nga 15 kw deri në 35 kw. Kaldaja SM ECO COMPAKT nga 25 deri 35Kw, vëllimi i ngrohjes prej 200 deri 250m2, posedojnë rezervuar nga 75 deri 90kg. Kaldaja EDGE 23Kw,vëllimi i ngrohjes 200m2,posedon rezervuar 55kg. Kaldaja ECO SMART nga 25 deri 33 Kw,vëllimi i ngrohjes prej 250 deri 350m2,  Kaldaja e kombinuar COMBO 35Kw, Kaldaja SM ECO nga 35 deri 100Kw vëllimi i ngrohjes prej 300 deri 900m2, Kaldaja industriale me pelet nga 150 deri 300Kw, vëllimi i ngrohjes deri në 2500m2. ECO SMART është një kaldaj tëresisht unike në tregun tonë,. Kaldajat posedojnë, ndezje automatike e kaladasë,rregullimi automatik i fuqisë së flakëruesit,pastrimi automatik i flakëruesit, dizajni si dhe pastrimi i kalldasë vetem në fund  të sezonës.Radiator të gjitha llojet. Produktet tona i ofrojmë me të gjitha kushtet e volitshme teknike, me garancion, teknologjik të avancuar, kualitet të lartë dhe brende të besueshme dhe të njohura ndërkombëtarisht.

   Gjithashtu ne ofrojmë zgjidhje të ndryshme për projektimin, instalimin komplet dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të paisjeve të Ngrohjes Qëndrore.  

Prishtinë

Pejë

Prishtinë

+383 44 552340 Prishtinë

+383 44 975885 Pejë

kohaterm@yahoo.com

www.kohaterm.com
Kontakto direkt biznesin në: